Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Socha Diany (Artemis)

MENU
Socha Diany (Artemis)

Lokalita: Konopiště

Socha z umělého kamene znázorňuje kráčející Dianu v tunice s pravicí sahající pro šíp a pod levicí s jelínkem ve skoku. Socha stojí na hranolovém podstavci nevýrazně členěném a pochází z konce 19. století.