Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Socha Héry v Růžové zahradě

MENU
Socha Héry v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště

Socha (mušlový vápenec) stojící ženy s draperií stojí na hranolovém podstavci (umělý kámen) se soklíkem a římsou, zdobený vykrajovanými vpadlinami. Levici má pozvednutou, pravici do strany. Jde o hodnotnou sochu z konce 17. století.