Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Socha sv. Jana Nepomuckého

MENU
Socha sv. Jana Nepomuckého

Lokalita: Benešov

Nachází se na návrší na severovýchodním okraji města, u kostela sv. Mikuláše. Socha je situována v rohu mezi jižní boční lodí a západní stěnou jižní předsíně. Podstavec je žulový, plastika z pískovce, celková výška asi 4 m, orientace směrem k jihu. Podstavec má obdélníkový půdorys. Temeno podstavce tvoří široká profilovaná římsa. Vlastní socha je v mírně nadživotní velikosti a dole vyrůstá z komplikovaného oblakovitého útvaru. Postava v tradičním rouchu má ruce sepjaté před hrudí. Po pravém boku světce stojící andílek, na druhé straně je vyveden klečící andílek.