Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Socha Triptolema v Růžové zahradě

MENU
Socha Triptolema v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště

Socha (mušlový vápenec) stojícího muže s plnovousem stojí na hranolovém podstavci (umělý kámen) se soklíkem a římsou, zdobený vykrajovanými vpadlinami. Jde o hodnotnou sochu z konce 17. století.