Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Studna

MENU
Studna

Lokalita: Konopiště

Na Z nádvoří zámku byla zbudována v JV koutě studna. Parkán s parkánovou zdí byl zachován na S obvodu zámku. Zeď byla stavěna z kamene a navazuje na eskarpovou zeď.