Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Sýpka

MENU

Lokalita: Vidlákova Lhota

Zdivo budovy je lomové, místy smíšené, vnější omítky vápenné, bíle olíčené. Původní omítky byly žluté, nároží a kolem okének tmavě červené. Na východním průčelí prosvítá červený kříž, oddělující vodorovná podlaží a svisle okénka v jednotlivých podlažích. Obdélná budova vrcholí bobrovkami krytou střechou s drobnými valbičkami na koncích, ve štítech lemovaných reliéfní paspartou 2 drobná slepá okénka. Delší průčelí jsou prolomena vždy 7 obdélnými ležatými okénky ve 2 řadách nad sebou, v kratších průčelích na východě 4 a na západě 2 stejná okénka. Hlavní římsa je fabionová. Ve 3. ose od východu na severním průčelí je prolomen obdélný vstupní otvor s původními dveřmi. Nad vchodem je obdobný otvor v patře.