Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Terasa se schodištěm v Růžové zahradě

MENU
Terasa se schodištěm v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště

Terasa pochází z konce 19. století. Před jižním průčelím skleníku v Růžové zahradě na hraně terasy se nachází terasová zeď a schodiště. Horní část schodiště se zídkami plnámi je žulová, dolní část s balustrádou dole se rozevírající je z umělého kamene a arkózy. 

Terasa je ozdobena vázami, uprostřed schodiště a na okrajích terasové zdi jsou velké vysoké vázy (4) se zatočenýma uchama, horní částí válcovou a rozšířeným okrajem se šroubovicí. Na terasové zdi jsou vázy nízké (8) se spodkem a okrajem širším, kanelovanými boky s píšťalami. Na dolních pilířích balustrády jsou vázy mísovité (2) prožlabené pod horním okrajem. Hlavice sloupu slouží také jako květináč se spirálovými vegetabilními ornamenty s gryfy, na horním okraji pletenec.