Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Tywoniak Jiří, PhDr.

MENU

Lokalita: Benešov

Narodil se 30. března 1919 v Lounech. Absolvent benešovského gymnázia a Filozofické fakulty UK v Praze. Krátce žil v Čerčanech. Středoškolský pedagog v Sedlčanech v l. 1947–1956. Do roku 1956 správce muzea a konzervátor památkové péče v Sedlčanech. Zároveň správce muzea v Benešově. Zakladatel městského i okresního archivu v Benešově. Od r. 1956 vedoucí zemědělsko-lesnického oddělení Státního archívu v Praze, pobočka Benešov. Průkopník historicko-vlastivědné práce na základě regionalistiky. Vyšel z amatérské éry vlastivědy a zasloužil se o její profesionalizaci. Redaktor regionálních sborníků, např. Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka.  Ve své publikační činnosti se zaměřil především na dějiny venkovského lidu, nevolnických povstání a vývoj náboženských poměrů. Zemřel 31. července 1995 v Benešově.

Biblografie:
150 let hamrů v Kamenici (1970), Benešov (1970), Benešov a Konopiště v minulosti (1992), Český Šternberk (1974), Historické památky okresu Benešov 1. díl (1985), Historické památky okresu Benešov 2. díl (1989), Janovický zámek v kulturních dějinách (1994), Konopiště (1984), Konopišťská rebelie roku 1775 (1985), Léta okupace na Benešovsku 1. díl (1987), Léta okupace na Benešovsku 2. díl (1992), Ostředek – z jeho historie a současnosti (1986), Podblanické rebelie (1994), Týnec nad Sázavou (1987), Týnecká kamenina (1986), Zaniklý textilní průmysl na Postupicku, Popovice – 700 let 1295–1995 (1995), 50 let tvořivé práce státního pivovaru v Benešově (1947), Janovický zámek v kulturních dějinách (1994), Benešov a Konopiště v minulosti (1994)