Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Úřednický dům čp. 3

MENU
Úřednický dům čp. 3

Lokalita: Konopiště

První zmínka o budově č. p. 3, která v současné době prochází nákladnou rekonstrukcí, pochází již z konce 13. století. Jedná se o bývalý pivovar, který v konopišťském podhradí fungoval s menšími přestávkami až do doby, kdy panství Konopiště koupil arcivévoda František Ferdinand. Ten nechal veškeré hospodářské budovy zrušit, pivovar byl přesunut do Benešova do nového komplexu, vybudovaného roku 1896.

Budova pivovaru byla následně částečně ubourána a v roce 1898 přestavěna pro účely ubytování panských zaměstnanců. Sloužila také k uložení arcivévodovy sbírky sv. Jiří. V roce 1910 byla sbírka přesunuta k jižní straně zámku, do nově vzniklého muzea sv. Jiří. Budova byla využita jako zázemí zámeckých úředníků, odtud také její jméno Beamtenhaus – Úřednický dům. V domě byli rovněž ubytováni někteří arcivévodovi spolupracovníci, například ThDr. Otto Stanovský, zámecký kaplan a vychovatel synů Františka Ferdinanda.