Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Vázy s hady v Růžové zahradě

MENU
Vázy s hady v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště

Vázy mísovitého tvaru, okraj oddělen prožlabením, členění paprsčitě uspořádané, stojí na podstavci na křížovém půdorysu, zdobený volutami s maskarony a akantem. Souměrně se po váze pnou hadi.