Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Vodárenská věž

MENU
Vodárenská věž

Lokalita: Benešov

Novorenesanční technická památka byla vystavěna v roce 1917. Stejně jako celý vodovodní systém ji projektoval Jan Vladimír Hráský a byla provedena v eklektickém slohu se secesními prvky. Studna byla v provozu až do 70. let 20. století, kdy byl Benešov napojen na dálkový přivaděč pitné vody z Želivky. Objekt byl v roce 1995 zapsán na Ústřední seznam kulturních památek ČR.