Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Východní terasová zeď

MENU
Východní terasová zeď

Lokalita: Konopiště

Pravoúhlá terasa ohraničená kamennou zdí krytou vodorovnými deskami, na vnější straně je členěna římsou. Východní průchod střeží sochy dvou lvů s přední tlapou položenou na kouli.