Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Zahradnictví čp. 9

MENU
Zahradnictví čp. 9

Lokalita: Konopiště

Areál zámku představuje vysoce hodnotný soubor staveb, důležitý architektonicky i urbanisticky. Zámek obklopuje zahrada vymezená ohradní zdí a plotem. Na severu, severojihu a severozápadu je výrazně svažitý terén porostlý vzrostlými stromy a nálety. Zahradnictví leží na jižní straně silnice do Jarkovic, poblíž výklenkové kapličky sv. Anny.

Domek zahradníka je přízemní na půdorysu “L” a je zastřešen polovalbovou střechou s pálenou krytinou. V jihovýchodním úhlu je přístavek s pultovou střechou. Fasáda střídá drsné plochyokrové barvy a hladké plochy bílé. Na východní straně navazuje severní loď skleníku s 3 loděmi k jihu, souběžná se silnicí, která končí patrovým domkem s přízemím zděným s drsnými okrovými poli a bílými lizénovými rámci. Patro je hrázděné, sedlová střecha kryta vlnitým eternitem. Na jihu je vysoký komín.