Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Zámeček Vidlákova Lhota

MENU
Zámeček Vidlákova Lhota

Lokalita: Vidlákova Lhota

Ves Vidlákova Lhota se nachází 4 km severozápadně od Benešova. Poprvé se připomíná v r. 1409. Roku 1654 celou ves získala Pražská kapitula. V r. 1718 koupil Vidlákovu Lhotu od kapituly Ferdinand Schönpflug a postavil si tu patrový zámek. V majetku jeho rodu zůstal do r. 1744, kdy byl připojen ke Konopišti, s nímž pak sdílel stejné osudy.

Zámek je prosté jednopatrové stavení obdélníkového půdorysu stojící na svahu pod statkem. Budova je kryta mansardovou střechou, která je ozdobena šestibokou vížkou. Zámek je dnes v soukromém vlastnictví a veřejnosti je nepřístupný.