Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Zámek Konopiště

MENU
Zámek Konopiště

Lokalita: Konopiště

Hrad Konopiště založil nedaleko svého rodového sídla Benešova kolem roku 1294 pravděpodobně pražský biskup Tobiáš z Benešova, a to podle vzoru francouzských pevností. Po vymření Benešoviců přešlo Konopiště v roce 1327 na 275 let do rukou Šternberků. V 17.–19. století se pak v držení Konopiště vystřídala celá řada vlivných šlechtických rodů. V roce 1887 koupil panství arcivévoda František Ferdinand d´Este, který nechal zámek přestavět v historizujícím stylu a jeho okolí přeměnil v krajinářský park. Založil v něm Růžovou zahradu se skleníky a do zámku umístil své rozsáhlé sbírky. V roce 1921 převzal Konopiště od arcivévodových dědiců československý stát a zámek i s parkem zčásti zpřístupnil veřejnosti. Za 2. světové války byl v Konopišti hlavní štáb jednotek SS. Po osvobození byl zámek znovu
zpřístupněn veřejnosti, a to v podobě, kterou mu dal František Ferdinand d´Este.

Zámek nabízí pět prohlídkových okruhů – salony jižního a severního křídla, soukromé pokoje rodiny Františka Ferdinanda, loveckou trasu a gotické sklepení, dále pak Muzeum sv. Jiří, Střelnici a návštěvu přilehlé Růžové zahrady se skleníky. Zámecký příkop obývá medvěd Jiří. 

Na zámku se během roku koná mnoho akcí jak historických, tak i třeba gastronomických jako tradiční Víkend švestkových knedlíků, které miloval František Ferdinand.