Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Západní most do zámku

MENU
Západní most do zámku

Lokalita: Konopiště

Most je kamenný podklenutý dvěma nestejnými valeným oblouky, vozovka se k zámku zvedá.