Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Zíka Zdeněk

MENU

Lokalita: Benešov

Rodák z Benešova. Sotva odrostl dětským hrám, stal se jedním z představitelů mladé generace s výrazně levicovou orientací a širokým kulturním rozhledem. Neštěstím Zíky i jeho generačních druhů bylo, že do kulturního života vstoupili na počátku okupace, kdy bylo nutno potlačit ostatní zájmy a usilovat o udržení národního sebevědomí a ducha odporu proti zvůli nacismu. Právě této protifašistické činnosti zasvětil mladý umělec svůj krátký život. Zíkova činnost se nemohla dlouho utajit. V době heydrichiády byl jako tisíce dalších českých lidí gestapem zatčen (přímo ve třídě grafické školy) a odvlečen na Pankrác. Po několikaměsíčním vězení v Praze a v Drážďanech byl koncem ledna 1943 transportován do smutně proslulého koncentračního tábora v Osvětimi, kde zanedlouho podlehl nesnesitelným útrapám.