Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Místa a cíle

 data-srcset
MENU

Blažek Václav

Lokalita: Benešov

Nejdříve působil jako první radní, po odstoupení starosty Steinlera v roce 1938 zvolen starostou města. V roce 1939 byl zatčen gestapem jako…

Kuba Ludvík

Lokalita: Benešov

Ludvík Kuba se stal proslulým malířem nejen řady slovanských zemí, ale také mnoha českých krajů. Nesmazatelnou stopu svého jedinečného umění…

Turnovský Jan Trojan (Jan Traján Turnovský)

Lokalita: Benešov

Novoutrakvistický duchovní, působil v Netvořicích a v letech 1586–7 jako děkan v Benešově. Patřil k nejvýznamnějším skladatelům vokálního vícehlasu v 2. pol. 16. století….

Skalický Jindřich

Lokalita: Benešov

Rodák z Benešova. Absolvoval varhanní oddělení pražské konzervatoře. V Domažlicích byl velitelem hasičského sboru a majitelem hudební školy. Napsal pro klavír oblíbené…

Javůrek Josef

Lokalita: Benešov

Benešovský rodák. Překladatel, autor náboženské literatury, hudební skladatel. Jako jeden z prvních uvedl do obrozenecké literatury významné dílo světové prózy. Absolvent…

Benešovský Jan

Lokalita: Benešov

Benešovský rodák. Kněz pod obojí v Hradci Králové, Pardubicích, kde pečoval o literátské bratrstvo, jemuž opatřil nový graduál a dal…

Haering Vladimír, MUDr.

Lokalita: Benešov

Městský lékař a starosta města Benešov a také starosta benešovského Sokola. Od roku 1880 byl panským lékařem v Konopišti. Věnoval velké…

Chromý Mojmír, Ing.

Lokalita: Benešov

Rodák z Třebíče. Pocházel z rodiny právníka a učitelky, jimž bylo v 50. letech znemožněno vykonávat jejich povolání. Po maturitě vystudoval technický obor…

Steindler Josef

Lokalita: Benešov

Starosta města po tři volební období až do roku 1938. Krátce po zřízení protektorátu byl zatčen a držen jako rukojmí. Po…

Javůrek Josef

Lokalita: Konopiště

Narozen na Konopišti. Větší část svého života vyučoval hudbu ve Varšavě. K jeho žákům údajně patřil i F. Chopin. Bratranec…