Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Místa a cíle

 data-srcset
MENU

Kuba Miloslav

Lokalita: Benešov

Absolvent plzeňského gymnázia, pražské konzervatoře a hudební vědy na UK v Praze. V letech 1945–1947 kapelník a skladatel scénické hudby…

Pičman Otomar

Lokalita: Benešov

Absolvent nižší reálky a učitelského ústavu v Příbrami. Zakladatel a dirigent dětských souborů, např. Čerčanských zpěváčků a Benešovského dětského sboru…

Klement Miloslav

Lokalita: Benešov

Rodák z Benešova, vystudoval místní gymnázium. Dále navštěvoval pražskou konzervatoř a  AMU. Člen Reichova dechového kvintetu a Komorního sdružení zobcových fléten….

Javůrek Josef

Lokalita: Konopiště

Narozen na Konopišti. Větší část svého života vyučoval hudbu ve Varšavě. K jeho žákům údajně patřil i F. Chopin. Bratranec…

Javůrek Josef

Lokalita: Benešov

Benešovský rodák. Překladatel, autor náboženské literatury, hudební skladatel. Jako jeden z prvních uvedl do obrozenecké literatury významné dílo světové prózy. Absolvent…

Benešovský Jan

Lokalita: Benešov

Benešovský rodák. Kněz pod obojí v Hradci Králové, Pardubicích, kde pečoval o literátské bratrstvo, jemuž opatřil nový graduál a dal…

Haering Vladimír, MUDr.

Lokalita: Benešov

Městský lékař a starosta města Benešov a také starosta benešovského Sokola. Od roku 1880 byl panským lékařem v Konopišti. Věnoval velké…

Chromý Mojmír, Ing.

Lokalita: Benešov

Rodák z Třebíče. Pocházel z rodiny právníka a učitelky, jimž bylo v 50. letech znemožněno vykonávat jejich povolání. Po maturitě vystudoval technický obor…

Steindler Josef

Lokalita: Benešov

Starosta města po tři volební období až do roku 1938. Krátce po zřízení protektorátu byl zatčen a držen jako rukojmí. Po…

Šíma Jan

Lokalita: Benešov

Absolvent benešovského gymnázia, poté studoval skladbu a dirigování na pražské konzervatoři. Průkopník jazzu. Syn malíře Ladislava Šímy.