Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Místa a cíle

 data-srcset
MENU

Benešov

Lokalita: Benešov

Muzeum Podblanicka – pobočka Benešov

Lokalita: Benešov
Muzeum Podblanicka – pobočka Benešov

Secesní dům čp. 74 vznikl na místě bývalého přízemního domu holiče Jaroslava Šína. Jako dvoupatrový s podkrovním prostorem ho postavila v…

Jihovýchodní terasa

Lokalita: Konopiště
Jihovýchodní terasa

Terasa se nachází jihoýchodně od zámku a východně od bývalé oranžerie. Kamenná terasová zeď je členěná římsou a horní zídka…

Hospodářské stavení hájovny Šiberna

Lokalita: Konopiště

Přes dvůr je stavení s valbovou střechou. Uprostřed jsou dvoje vrata sklenutá segmenty. Jde o hodnotný objekt z konce 19….

Hájovna Frýdek čp. 10

Lokalita: Konopiště

Patrová budova s přízemím zděným členěným vpadlinami, kvádříkováním, na jihovýchodním nároží s oblouky (původně otevřené) pochází z přelomu 19. a…

Branka proti bráně Růžové zahrady

Lokalita: Konopiště
Branka proti bráně Růžové zahrady

Brakoní brána jižně od zámku se nachází při rozcestí u brány do Růžové zahrady. Brána je klenutá z červené arkózy….

Boží muka u Zájezku

Lokalita: Konopiště
Boží muka u Zájezku

Balustráda spodní terasy

Lokalita: Konopiště
Balustráda spodní terasy

Terasa pod bývalou oranžerií je na hraně svahu ohraničena pískovcovou balustrádou s pilířky, která opisuje částečně obdelník s pravoúhlým vysazením…

Fontána

Lokalita: Konopiště
Fontána

Kašna je kruhová kamenná, zapuštěná v terénu s okrajem na vnitřní straně odsazeným a konkávně probraným a vnějším zaobleným a…

Sochy antických bohů

Lokalita: Konopiště

Barokní sochy z modenského dědictví Františka Ferdinanda znázorňující antické bohy v pořadí zleva Arés, Zeus, Hermes, Pallas Athéna a Afrodité….