Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Místa a cíle

 data-srcset
MENU

Socha Fauna

Lokalita: Konopiště
Socha Fauna

Socha Afrodité v Růžové zahradě

Lokalita: Konopiště
Socha Afrodité v Růžové zahradě

Socha (mušlový vápenec) stojící ženy v levici držící draperii ve výši prsou je hodnotná a pocházející z konce 17. století….

Křížová cesta

Lokalita: Konopiště
Křížová cesta

Zobrazení utrpení Krista malované na skleněných destičkách (dětská tvorba) pochází asi z konce 19. stol. 14 zastavení křížové cesty je…

Kaplička sv. Anny

Lokalita: Konopiště
Kaplička sv. Anny

Jihovýchodní terasa

Lokalita: Konopiště
Jihovýchodní terasa

Terasa se nachází jihoýchodně od zámku a východně od bývalé oranžerie. Kamenná terasová zeď je členěná římsou a horní zídka…

Hospodářské stavení hájovny Šiberna

Lokalita: Konopiště

Přes dvůr je stavení s valbovou střechou. Uprostřed jsou dvoje vrata sklenutá segmenty. Jde o hodnotný objekt z konce 19….

Hájovna Frýdek čp. 10

Lokalita: Konopiště

Patrová budova s přízemím zděným členěným vpadlinami, kvádříkováním, na jihovýchodním nároží s oblouky (původně otevřené) pochází z přelomu 19. a…

Branka proti bráně Růžové zahrady

Lokalita: Konopiště
Branka proti bráně Růžové zahrady

Brakoní brána jižně od zámku se nachází při rozcestí u brány do Růžové zahrady. Brána je klenutá z červené arkózy….

Boží muka u Zájezku

Lokalita: Konopiště
Boží muka u Zájezku

Balustráda spodní terasy

Lokalita: Konopiště
Balustráda spodní terasy

Terasa pod bývalou oranžerií je na hraně svahu ohraničena pískovcovou balustrádou s pilířky, která opisuje částečně obdelník s pravoúhlým vysazením…