Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Muzeum umění a designu, p. o.

 data-srcset
MENU

HLAVNÍ INFORMACE

Výstavní instituce představuje široké spektrum současného umění, jejímž cílem je ukázat lidem, že umění může chápat opravdu každý. V průběhu roku 2018 prošla památkově chráněná secesní budova citlivou rekonstrukcí přízemní části ve spolupráci s architektonickým ateliérem Marcely Steinbachové. Budova instituce je chráněnou kulturní památkou. V obecném povědomí je známá tzv. Šímova síň, pojmenovaná podle benešovského malíře a hudebníka Ladislava Šímy. Sbírka volného a užitého umění se postupně rozrostla do několika podsbírek a dnes čítá přibližně 13 tisíc předmětů z oblasti malby, grafiky, fotografie, plastiky a designu. Významnou část sbírky tvoří dar historika a teoretika umění Jiřího Šetlíka – obsahuje 60 artefaktů z tzv. Šetlíkova okruhu umělců. Jsou v ní zastoupena díla Jiřího Koláře, Adrieny Šimotové, Jiřího Johna, Františka Tichého, Věry a Vladimíra Janouškových nebo Miloslava Chlupáče.

K budově MUD přiléhá krásný dvorek klidné místo uprostřed města. Objevíte na něm sochu Ležící od Miloslava Chlupáče, Kráčející od Karla Nepraše nebo z oken vyklánějící se figury od Kurta Gebauera. Sochařskou expozici druhé poloviny 20. století a současných umělců doplňuje také krásný výhled na zříceninu minoritského kláštera na Karlově.

Nová dramaturgie MUD je nastavena tak, že se vždy otevře několik výstav najednou, obvykle ve dvou až tříměsíčních intervalech. Jednou za rok – podle data znovuotevření MUD se tak děje vždy 18. září – se všechny prostory obmění najednou a proběhne nejdůležitější vernisáž v daném kalendářním roce. 

ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTÍ

MUD splňuje požadavky výstavního programu na celostátní úrovni, zároveň ale pracuje s regionálním uměním v různých souvislostech. Toto je umožněno koncepcí výstavních prostor, z nichž každá má svoji jasně danou dlouhodobou výstavní strategii. Jednotlivé složky dohromady vytváří ucelený pohled na moderní umění. S rekonstrukcí výstavních prostor se pojí i jejich samotné rozdělení pro určité druhy umění.

První sál muzea je určen pro site-specific (umění působící na zvláštním místě či prostoru po určitou dobu) nebo autorské instalace předních českých autorů. Tuto místnost si umělec může přizpůsobit tak, aby mu co nejvíce vyhovovala k jeho práci. Tím je míněno, že si autor v místnosti může zastavět okna nebo vstup do dalšího sálu přepážkami.

Další tři sály jsou určeny k prezentaci sbírky MUD v různých kontextech. Pořádané souborné výstavy se zabývají tématy a souvislostmi v umění. Prostřední z místností vyniká skleněnou stěnou. Při otevření muzea v září 2018 byla v těchto místnostech vystavena kolekce téměř šesti desítek výtvarných děl, které shromáždil historik umění a sběratel Jiří Šetlík.

Poslední, čtvrtý sál v levé části muzea je určený výstavám, doplňující sbírku. Výstavu Šetlík pro MUD* doplnila čtvrtá místnost výstavou pod názvem Znaky rytmu, kde svou tvorbu představil Zdeněk Kirchner.

Největším výstavním sálem muzea je Šímova síň, která se nachází ve druhém patře a je určena k reprezentaci významných regionálních výtvarníků. Svou tvorbu v tomto sále již představili například tyto umělci: Jan Dvořák (2018), Jaroslav Vančát (2019), Lukáš Havrda (2019), František Provazník (2020).

Nevšedně členěný prostor v suterénu muzea je věnovaný konceptuálnímu umění a multimediálním výstavám především mladých tvůrců. Ve spojitosti s výstavním projektem KRAJINOW zde vytvořil site-specific instalaci umělec Patrik Proško, který se ve své tvorbě věnuje především intervencím v prostoru a iluzionismu v umění. Je jedním ze zakladatelů Ilusion Art Museum Prague, kde má i svou vlastní expozici  3D modelů slavných osobností.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Doprovodný program vyplývá mimo jiné ze spolupráce s organizacemi a spolky ve městě. Po znovuotevření muzea došlo k ustálení programu, jednotlivé akce se v průběhu kalendářních měsíců a let opakují a jsou doplňovány o akce jednorázového charakteru. Doprovodné programy nabízené muzejními institucemi jsou volbou pro návštěvníky jakéhokoliv věku a jakéhokoliv zájmu. Muzeum v Benešově jich nabízí velkou škálu a díky tomu si každý z těchto programů svého konzumenta najde.

MUD se například pravidelně zapojuje do festivalu muzejních nocí, který je pořádaný Asociací muzeí a galerií ČR. Zábavně-naučný společenský večer PechaKucha s kreativními a zajímavými lidmi pořádá MUD již přes rok. Prostory Šímovy síně poskytuje festivalu Jeden svět, který v roce 2017 získal čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům. Každý měsíc muzeum nabízí komentované prohlídky výstav s kurátory nebo umělci. Pro děti nabízí celodenní výtvarné dílny pro děti a v letních prázdninách několik turnusů příměstských táborů. Pro školy má muzeum v nabídce několik edukačních programů rozdělené dle věku studentů. Jednou do měsíce se do MUD můžete přijít podívat na umělecký snímek promítaný v rámci Biografu MUD.

PROCHÁZKY PO MĚSTĚ

Po Karlově starém i novém

Procházka Karlovem Vás zavede do nejstarší osídlené části Benešova, kde se kromě historických památek nachází i několik novějších realizací. Zaměstnanci z MUD vám poví o oceňované stavbě hotelu Karlov a dvou rodinných domech realizovaných architektem L. Lábusem. Od zříceniny minoritského kláštera budete pokračovat do Villaniho parku k soše od významného umělce a benešovského rodáka Miloslava Chlupáče. Prohlídku zakončíte u židovského památníku.

Kontaktní údaje:
Malé Náměstí 74, Benešov, 256 01
317 729 113

www.mudbenesov.cz
FB: mudbenesov
IG: mudbenesov