Informace pro obyvatele a návštěvníky
Informační centrum
MENU

Nová jednatelka KIC s.r.o.

MENU

Ve středu 16. prosince 2020 se konala Valná hromada Kulturního a informačního centra s.r.o. Jmenovala novou ředitelku této organizace, kterou je paní Ing. Jana Pěnčíková. Dále schválila upravený rozpočet organizace, který navazuje na rozpočtové opatření města č. 4.